Lễ Khai trương Lạc Việt

Lạc Việt trong buổi khai trương ra mắt kèm theo là một số hình ảnh khách hàng mua đặc sản nước mắm Phú Quốc

 

Khai trương Lạc Việt

 

 

Khai trương Lạc Việt

 

Khai trương Lạc Việt

 

Khai trương Lạc Việt

 

Khai trương Lạc Việt

 

 Hình ảnh khách hàng mua đặc sản nước mắm Phú Quốc

 

 Hình ảnh khách hàng mua đặc sản nước mắm Phú Quốc

 

Hình ảnh khách hàng mua đặc sản nước mắm Phú Quốc

 

Bản quyển CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ LẠC VIỆT