Tổ chức buổi tuyên dương con cán bộ chiến sỹ có thành tích xuất sắc

Lạc Việt đã tổ chức một buổi tuyên dương con cán bộ chiến sỹ có thành tích xuất sắc năm 2021 - 2022 trong ngày quốc tế thiếu nhi 1/6

 

Ảnh tuyên dương

 

Buổi tuyên dương con cán bộ

 

Em học sinh đại diện lên đọc cảm ơn

 

Một số hình ảnh tuyên dương con cán bộ chiến sỹ có thành tích xuất sắc năm 2021 - 2022 trong ngày quốc tế thiếu nhi 1/6

 

 

 

 

 

 

Bản quyển CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ LẠC VIỆT