Tổng kết cuối năm của Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội

Theo chân Lạc Việt đến với buổi tổng kết cuối năm của các em ở Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội nhé!

Hội nghị Tổng kết Các con nhận quà cuối năm của Ban Phụ Huynh Phụ huynh tham gia các hoạt động cùng các con  

Một số hình ảnh tổng kết cuối năm của Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội

 

Bản quyển CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ LẠC VIỆT